Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w województwie łomżyńskim (1980–1981) Legalnie i zgodnie z prawem – dr hab. prof. PWSIiP w Łomży Krzysztof Sychowicz

Od redakcji:
W ramach działalności wydawniczej Instytutu Pamięci Narodowej ukazała się ostatnio książka autorstwa naszego redakcyjnego kolegi, w której poszerza on naukowy zasób wiedzy w zakresie okoliczności powstania i działalności łomżyńskiej Solidarności. Tą cenną dla naszej historiografii pozycję, można nabyć w księgarni internetowej IPN pod adresem:
https://ipn.poczytaj.pl/index.php?akcja=pokaz_ksiazki&szukaj=sychowicz&id=best&limit=10

 

Publikacja, będąca pierwszą częścią historii NSZZ „Solidarność” i oporu społecznego w województwie łomżyńskim, jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na ten temat. Zawiera również materiały archiwalne. Książka przedstawia realistyczny obraz tamtych lat, kiedy mieszkańcy młodego jeszcze województwa, bardzo zróżnicowanego pod względem społecznym, historycznym oraz gospodarczym, zetknęli się z nowym ruchem społecznym. Pozostając na uboczu zachodzących wydarzeń, na początku lat osiemdziesiątych po raz pierwszy na tak szeroką skalę pod rządami komunistycznymi uczyli się znaczenia słowa „demokracja”. Na fali ruchu „Solidarności” przekonali się o słabości systemu, który kontrolował całe ich życie, a przy okazji także niestety o jego niewydolności. Rozwój sytuacji pokazał też różnice pomiędzy poszczególnymi częściami województwa, przejawiające się przede wszystkim w braku silnych, jednolitych struktur regionalnych.
Ograniczając się celowo do czasu legalnej działalności związku (sierpień 1980 r. – 13 grudnia 1981 r.), praca stanowi też faktycznie wstęp do kolejnej publikacji, dotyczącej wydarzeń zachodzących w województwie łomżyńskim w okresie tragicznych lat stanu wojennego. 13 grudnia 1981 r. stał się naturalną granicą oddzielającą „legalną”, a właściwie akceptowaną częściowo przez władze komunistyczne działalność „Solidarności” w całym kraju, od pacyfikacji niezależnego ruchu związkowego w następnych latach. Mam nadzieję, że książka dostarczy czytelnikom przynajmniej kilku nieznanych dotąd informacji oraz zainspiruje dalsze badania.

Krzysztof Sychowicz
dr hab. prof. PWSIiP w Łomży

 

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów … s.7
Wstęp … s.13
Społeczeństwo i władza w pierwszych latach funkcjonowania
województwa łomżyńskiego Droga do „Solidarności” (lipiec — październik 1980 r.) … s.44
Tworzenie się struktur związkowych … s.73
Legalna działalność … s.112
Rozwój niezależnego ruchu chłopskiego na wsi … s.167
PZPR wobec powstania i funkcjonowania NSZZ „Solidarność” … s.183
Działalność aparatu bezpieczeństwa … s.213
Kościół rzymskokatolicki a „Solidarność” … s.242
Zakończenie … s.269
Aneksy … s.272
Bibliografia … s.298
Indeks osób … s.312
Indeks miejscowości … s.327
Spis ilustracji … s.330

 

504 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.