„Prawosławni łomżyńscy. Opracowanie ze słownikiem nazwisk” – Marta Chojnowska, Małgorzata K. Frąckiewicz

Od redakcji:
W ramach działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Łomży oraz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im Wagów, ukazała się w cyklu monografii kolejna pozycja wydawnicza. To cenne dla łomżyńskiej historiografii wydawnictwo, można nabyć w księgarni internetowej ŁTN im. Wagów pod adresem:
http://ltn2.nazwa.pl/wp/produkt/prawoslawni-lomzynscy-opracowanie-ze-slownikiem-nazwisk/


Opracowanie niniejsze stanowi drugą część cyklu monografii poświęconych mniejszościom narodowym i etnicznym w Łomżyńskiem i stawia sobie za cel wskazanie na ważny element procesu kształtowania się antroponimii łomżyńskiej i jej onomastykonu, który łączył się z obecnością w tym regionie ludności prawosławnej oraz przywrócenie pamięci o ludności Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej, współtworzącej tożsamość tego obszaru i w przeszłości w pewien sposób wypracowującej jego duchowe i materialne dziedzictwo.

Spis treści
Wstęp … s.7
Część I
Historia i antroponimia historycznej ziemi łomżyńskiej w XIX i na początku XX wieku a mniejszość prawosławna
1. Ziemia łomżyńska w XIX i pocz. XX wieku – rys historyczny … s.11
2. Mniejszości narodowo-wyznaniowe w Łomżyńskiem … s.13
3. Materialne i niematerialne dziedzictwo okresu zaboru rosyjskiego … s.15
4. Źródła badań – charakterystyka ksiąg metrykalnych parafii prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Łomży … s.19
5. Nazewnictwo osobowe łomżyńskich wyznawców prawosławia … s.22
5.1. Imiona … s.23
5.2. Nazwiska … s.28
5.2.1. Nazwiska wschodniosłowiańskie … s.29
5.2.2. Nazwiska polskie … s.35
5.2.3. Nazwiska obce … s.36
5.3. Nazewnictwo kobiet … s.37
5.4. Określenia dodatkowe i ich wartość poznawcza … s.41
Podsumowanie … s.43
Część II
Słownik nazwisk łomżyńskiej ludności prawosławnej
Uwagi do Słownika … s.171
Wykaz źródeł … s.172
Wykaz ksiąg metrykalnych … s.172
Księgi aktów urodzeń, małżeństw i zgonów … s.172
Wykaz skrótów źródeł … s.173
Wykaz skrótów słowników i opracowań … s.173
Inne skróty i znaki … s.175
Bibliografia … s.176
Zakończenie … s.179
Summary … s.181
Pезюме … s.182

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu :)

Jeśli chcesz być informowana(-y) o nowych artykułach, to polub naszą stronę na https://www.facebook.com/historialomzy
oraz
zgłoś swój akces do grupy na FB:
https://www.facebook.com/groups/historialomzy

 

835 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.