Zagadka 143

Granica między Rzeczpospolitą/Mazowszem a Prusami wielokrotnie ulegała zmianom i korektom. Część tej granicy, jeszcze do 1945 roku, przebiegała na północ od Kolna. Jednym z najstarszych fragmentów wspomnianej granicy przebiegał wzdłuż rzeczki Wincenty, od jej źródeł w okolicach miejscowości Brzóski aż do ujścia do Pisy.

Pytanie: Kto i kiedy wyznaczył opisany wyżej fragment granicy.

prusy_kolno_granica

Fragment mapy z widoczną granicą pochodzi z serwisu: http://www.mapy.eksploracja.pl.
Cała mapa jest pod adresem http://www.mapy.eksploracja.pl/prusy/prusy_1_300000.jpg

2977 Ogólnie 1 Dziś
  
 

7 Komentarzy

 1. Avatar
  28 stycznia 2016  17:06 przez jerzy Odpowiedz

  18 sierpnia 1807 r. pełniąca obowiązki rządu tymczasowego Komisja Rządząca mianowała gen. mjr. Stanisława Jabłonowskiego i radcę Izby Administracyjnej departamentu płockiego Franciszka Twarowskiego komisarzami do demarkacji granicy Księstwa Warszawskiego z Królestwem Prus. Pełnomocnictwa komisarze otrzymali od księcia warszawskiego Fryderyka Augusta. Prusy w mieszanej komisji demarkacyjnej reprezentowali wyznaczeni przez króla Fryderyka Wilhelma III: August Albrecht Danckelmann i Johan David Ludwig York von Wartenburg. Pierwsze posiedzenie polsko-prus­kiej komisji odbyło się 5 września 1807 r. Zapisy dotyczące granicy między Księstwem Warszawskim a Królestwem Prus­kim zawarte w traktacie z 9 lipca 1807 r. były tak dalece nieprecyzyjne, że praktycznie uniemożliwiały wytyczenie linii demarkacyjnej. Kwestie sporne rozstrzygnęła dopiero podpisana w Elblągu 10 listopada 1807 r. konwencja o rozgraniczeniu z Prusami. W myśl tej umowy sporne terytoria (ziemia michałowska i Nowy Śląsk) zostały włączone w skład terytorium Księstwa Warszawskiego. Wytyczanie granicy w terenie postanowiono rozpocząć 1 maja 1808 r.

  Granicę określoną w konwencji elbląs­kiej naniesiono na niezbyt dokładną mapę Daniela Friedricha Sotz­manna. W praktyce miało się okazać, że linia graniczna rozcina zwarte kompleksy gospodarcze. Prace demarkacyjne w terenie rozpoczęto latem 1808 r. Przewodniczącemu delegacji pruskiej Danckelmannowi towarzyszył zespół oficerów sztabowych, inżynierów wojskowych i urzędników cywilnych. Jego doradcą był mjr E. von Tippelskirch, a pracami kartograficznymi kierował wybitny pruski budowniczy i karto
  Może odpowiedz mieści się w cytowanym fragmencie artykułu Henryka Bartoszewicza:Delimitacja i demarkacja granic Księstwa Warszawskiego ze strony geoforum.pl

 2. Avatar
  28 stycznia 2016  17:29 przez jerzy Odpowiedz

  Dodam,że prezentowany fragment granicy odpowiada granicy Królestwa Kongresowego.I jeszcze jeden cytat z w.w artykułu:
  Klęska Napoleona w wojnie 1812 r. i wkroczenie wojsk rosyjskich na ziemie polskie w 1813 r. położyły kres istnieniu Księstwa Warszawskiego. Krótkie i burzliwe dzieje Księstwa nie pozwoliły nawet na ostateczne wytyczenie jego granic.
  Natomiast ElżbietaKowalczyk-Heyman w artykule: Granica mazowiecko-krzyżacka na Wysoczyżnie Kolneńskej-problemy utrzymania(Rocznik żyrardowski tom VI) pisze,cytuję:kolneńską.Na wspomnianych mapach, wczesnośredniowieczną granicę Mazowsza wyznacza tu Wincenta i dolny Łek. Jest to pogląd anachroniczny, albowiem taka granica została ustalona dopiero w 1343 r. i była to linearna granica państwowa mazowiecko-krzyżacka, a i to tylko w interpretacji krzyżackiej. Nazwy obu rzek pojawiają się już nieco wcześniej w krzyżackich opisach tej granicy. W przypadku Łęku jest to jego ujście do Biebrzy (lata 1331–1335). Wincentę natomiast wymieniono w latach 1335–1341 oraz około 1341 i 1342

 3. Avatar
  28 stycznia 2016  17:31 przez jerzy Odpowiedz

  ale mi się porobiło.przepraszm

 4. Wojciech Piętka
  28 stycznia 2016  20:47 przez Wojciech Piętka Odpowiedz

  :)) Powiem tak. Ciepło, ciepło coraz cieplej. Druga część odpowiedzi jest najbliższa informacji, którą znalazłem w jednej z książek Pana Brodzickiego. Bardziej podpowiedzieć nie mogę.

 5. Avatar
  30 stycznia 2016  9:45 przez jerzy Odpowiedz

  Wobec braku możliwości sprawdzenia w której książce Czesława Brodzickiego (np. Kolno na Mazowszu, Ziemia Łomżyńska do 1529r.) stawiam na Konrada Mazowieckiego.

 6. Henryk Sierzputowski
  31 stycznia 2016  13:20 przez Henryk Sierzputowski Odpowiedz

  W/g mnie granica została ustanowiona po włączeniu Mazowsza do Korony przez Zygmunta Starego po wygaśnięciu w 1526 męskiej linii książąt mazowieckich.

 7. Wojciech Piętka
  6 lutego 2016  13:00 przez Wojciech Piętka Odpowiedz

  Przepraszam, że tak późno odpisuję.

  Jak wspomniałem odpowiedź prawie już padła. Zatem cytuję za Panem Brodzickim ("Kolno na Mazowszu" s.28):
  Książęta mazowieccy (...) przyjęli ostatecznie projekt granicy od Pisy wzdłuż rzeczki Wincenty do jej źródeł. Granica ta ustalona w traktacie zawartym w Bratjanie 8 listopada 1343 r. między Krzyżakami a Siemowitem III, księciem wiskim, przetrwała jako granica państwowa do 1945 r."

  Wspomniana wyżej Pani Elżbieta Kowalczyk-Heyman w 2013 roku wydała książkę "Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą)". Niestety nie miałem możliwości do niej zajrzeć. Informuję tylko, że jest taka pozycja.

  Pozdrawiam

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Zagadka 65

Chociaż poprzednia, nie jest dokładnie wyjaśniona, podaję następną. Nr 64 wyjaśnimy przy okazji. Który to fragment miasta? Dzielnica, ulica, ulice jak kto woli.

Zagadka 66

Czy ktos potrafi okreslic miejsce  i przeznaczenie  przejscia  pokazanego na zdjeciu? W ramach ulatwienia postaram sie dolaczyc kolejne zdjecia...Na scianach daja sie zauwazyc slad[...]